เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/03/2015
ผู้เข้าชม3107009
แสดงหน้า5695524
กล่องอิสระ


 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ :: ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 1552 | ตอบ 0

ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอก

เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน
ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554
 
 
ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนโดยเรียงลำดับตามฝ่ายกิจการสาขาภาคที่เลือกและตามเลขประจำตัวสอบ อ่านรายละเอียดได้ประกาศแนบท้ายนี้ 
 
ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนอีกครั้ง หากพบว่า ข้อมูลของผู้สมัครมีข้อผิดพลาดไม่ตรงตามเงื่อนไขและประกาศของธนาคารที่ประกาศไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทุกขั้นตอน
 
ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระหว่าง
วันที่ 16 - 20 มกราคม 2555 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสรรหาครั้งนี้ ทั้งนี้ มีรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ดังนี้
 
ไปไม่ตรงตามวันสอบสัมภาษณ์ที่ธนาคารกำหนดไว้
ธนาคารจะไม่อนุญาตให้สอบ
ไปผิดสนามสอบสัมภาษณ์ ธนาคารจะไม่อนุญาตให้สอบ

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน1. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน
สนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเดอะปาร์ค ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 46 46 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 33 33
วันที่ 17 มกราคม 2555 47 - 92 46 วันที่ 17 มกราคม 2555 34 - 66 33
วันที่ 18 มกราคม 2555 93 - 138 46 วันที่ 18 มกราคม 2555 67 - 99 33
รวม ? 138 รวม ? 99


2. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เลขที่ 2/6 ถ.ประสงค์ประสาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลกปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 45 45 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 60 60
วันที่ 17 มกราคม 2555 46 - 90 45 วันที่ 17 มกราคม 2555 61 - 120 60
วันที่ 18 มกราคม 2555 91 - 135 45 วันที่ 18 มกราคม 2555 121 - 180 60
วันที่ 19 มกราคม 2555 136 - 176 41 วันที่ 19 มกราคม 2555 181 - 240 60
? ? ? วันที่ 20 มกราคม 2555 241 - 253 13
รวม ? 176 รวม ? 253


3. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 120 120 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 60 120
วันที่ 17 มกราคม 2555 121 - 240 120 วันที่ 17 มกราคม 2555 61 - 120 120
วันที่ 18 มกราคม 2555 241 - 352 112 วันที่ 18 มกราคม 2555 121 - 180 112
รวม ? 352 รวม ? 352


4.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 สนามสอบสัมภาษณ์ KSB Park เลขที่ 459/33 ถนนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
วันที่ 17 มกราคม 2555 1 - 192 192 วันที่ 17 มกราคม 2555 1 - 192 192
วันที่ 18 มกราคม 2555 193 - 363 171 วันที่ 18 มกราคม 2555 193 - 374 182
รวม ? 363 รวม ? 374


5. ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง
สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง หมู่บ้านกรุงศรีซิตี้ (หลังศูนย์ราชการ) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา


ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
วันที่ 18 มกราคม 2555 1 - 44 44 วันที่ 18 มกราคม 2555 1- 47 47
วันที่ 19 มกราคม 2555 45 - 88 44 วันที่ 19 มกราคม 2555 48 - 94 47
รวม ? 88 รวม ? 94


6. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก
สนามสอบสัมภาษณ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี


ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 70 70 ? ? ?
วันที่ 17 มกราคม 2555 71 - 105 35 วันที่ 17 มกราคม 2555 1 - 35 35
? ? ? วันที่ 18 มกราคม 2555 36 - 94 59
รวม ? 105 รวม ? 94


7. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
สนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ 105/1 ถ.เพชรเกษม (สายเก่า) อ.เมือง จ.ราชบุรี


ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 42 42 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 30 30
วันที่ 17 มกราคม 2555 43 - 84 42 วันที่ 17 มกราคม 2555 31 - 60 30
วันที่ 18 มกราคม 2555 85 - 121 37 วันที่ 18 มกราคม 2555 61 - 88 28
รวม ? 121 รวม ? 88


8. ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน
สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน เลขที่ 258 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 30 30 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 45 45
วันที่ 17 มกราคม 2555 31 - 60 30 วันที่ 17 มกราคม 2555 46 - 90 45
วันที่ 18 มกราคม 2555 61 - 83 23 วันที่ 18 มกราคม 2555 91 - 110 20
รวม ? 83 รวม ? 110
 

9. ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง
สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง เลขที่ 448 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 82 82 ? ? ?
วันที่ 17 มกราคม 2555 83 - 164 82 ? ? ?
วันที่ 18 มกราคม 2555 165 - 226 62 วันที่ 18 มกราคม 2555 1 - 21 21
? ? ? วันที่ 19 มกราคม 2555 22 - 104 83
? ? ? วันที่ 20 มกราคม 2555 105 - 187 83
รวม ? 226 รวม ? 187
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


Tutor & Writer