เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/03/2015
ผู้เข้าชม3106216
แสดงหน้า5694255
กล่องอิสระ


 

กรมยุทธศึกษาทหารบก :: รับสมัคร ทหารกองหนุนเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น นายทหารประทวนสายงานสัสดี ปี 55

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 29452 | ตอบ 22
กำหนดการรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ปี 2555
จำนวน 100 อัตรา (18-24 ก.พ.55 ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัคร ทหารกองหนุนเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น นายทหารประทวนสายงานสัสดี ปี 55 (วุฒิ ม.6 รอประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม ที่จะออกมาเพิ่มอีกครั้งครับ)

 
กำหนดการรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ปี 2555 จำนวน 100 อัตรา 
 
5-31 ม.ค. 55 จำหน่ายคำแนะนำ/ใบสมัครทางไปรษณีย์ ณ กสฝศ.ยศ.ทบ.ราคาชุดละ 130 บาท ธนานัติสั่งจ่ายใน ปณ.ดุสิต ในนาม พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

4 ม.ค. - 24 ก.พ. 55 จำหน่ายคำแนะนำ/ใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ

๑. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

.๑ เป็นชายสัญชาติไทย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี
      
.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

..๑ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

..๒ เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แล้ว

(จะไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการนำปลด หรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)

.๓ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

๒. การบรรจุ และตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุ

จะดำเนินการบรรจุผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
บรรจุกำลังพลปีงบประมาณ 2555-2559 จำนวนปีละ 100 อัตรา รวม 5 ปี จำนวน 500 อัตรา

      
๓. วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

จะทำการทดสอบ 2 รอบ คือ รอบแรกภาควิชาการ และรอบสอง สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ทดสอบร่างกาย

และสัมภาษณ์โดยในรอบที่สองใช้เกณฑ์ผ่าน (ผ่าน หรือ ตก)

        สำหรับรอบแรกจะเป็นการสอบวิชาการ ๔ วิชา
       คือ ภาษาไทย
,
ภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป และ วิชาคอมพิวเตอร์
      โดยใช้ความรู้ระดับ ม
.ปลาย (.)

๔. หลักฐานการสมัคร

.๑ หลักฐานการศึกษา (ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และเป็นฉบับภาษาไทย)

.๒ หนังสือสำคัญ (แบบ สด.) หรือ สำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.) ที่มีรายการบันทึกปลดแล้ว

และรับรองสำเนาความถูกต้องโดยสัสดีจังหวัดแล้วเท่านั้น (นอกจาก ๒ รายการนี้จะไม่รับสมัคร)

.๓ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าตัว, บิดา และ มารดา (กรณีบิดา มารดา ถึงแก่กรรม ต้องมีหนังสือรับรอง หรือแสดง

แสดงสัญชาติว่าเป็นสัญชาติไทย หรือรับรองว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร จากทางอำเภอ หรือ สำนักงานเขต)

.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล (ถ้ามี)

.๕ หลักฐานการขอคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)

(หลักฐานทุกรายการต้องนำตัวจริงมาแสดง และนำสำเนามามอบ ๑ ฉบับ)
 

การรับสมัคร

18 -24 ก.พ. 55 รับสมัครสอบ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ไม่เว้นวันหยุดราชการ

มีวิชาที่สอบ


- ภาษาไทย 
- อังกฤษ  
- ความรู้ทั่วไป  
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


การทดสอบ

29 เม.ย. 55 ทดสอบภาควิชาการ ณ ม.รามคำแหง 2 (บางนา)
5   พ.ค. 55 ประกาศผลสอบภาควิชาการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
14 พ.ค. 55 ทดสอบร่างกาย ณ สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดี
15 พ.ค. 55 ตรวจโรค ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า
16 พ.ค. 55 ทดสอบด้านจิตเวช ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า
18 พ.ค. 55 ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในตำแหน่งเสมียน ณ กรมทหารสื่อสาร ถ.พระราม 5เขตดุสิต กรุงเทพฯ
31 พ.ค. 55 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

การรายงานตัวทำสัญญา

5 มิ.ย. 55 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและอะไหล่ รายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่ง/ที่อยู่ตามอัตราที่เปิดบรรจุจริง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดิน สวนเจ้าเชตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

12 มิ.ย. 55 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดิน สวนเจ้าเชตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เว็บไซต์เพิ่มเติม : 
http://www.atc-rta.com 
 

แผนที่กรมยุทธศึกษาทหารบก
สถานที่จำหน่ายใบ/รับสมัคร และประกาศผลสอบ

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

5555
 ผมมีแต่ใบรับรองความประพฤติและใบประกาศเกียติคุณของหน่วยจะสามารถสมัครสอบได้ไหมครับ
 
5555 [125.26.72.xxx] เมื่อ 27/12/2011 07:30
2
อ้างอิง

ต่าย
ไม่ได้แน่นอนครับ  
 
ต่าย [125.24.168.xxx] เมื่อ 24/01/2012 10:23
3
อ้างอิง

พลทหารกองประจำการ
 ทำไมไม่ให้โอกาสกับพลทหารที่กำลังจะปลดเมษยายน 2555 นี้บ้างครับ
 
พลทหารกองประจำการ [180.180.163.xxx] เมื่อ 29/01/2012 09:38
4
อ้างอิง

ทหารเก่า
เด็กเส้น คงจะเยอะ น่าดู


สู้ ๆ วะ กรู 

อยู่เชียงใหม่ต้องไป สมัครถึงกรุงเทพ เลย หรือ นี่
 
ทหารเก่า [110.77.250.xxx] เมื่อ 4/02/2012 15:53
5
อ้างอิง

อยากสอบ
สมัครสอบต้องใช้รูปถ่ายไหมครับ 
 
อยากสอบ [58.137.191.xxx] เมื่อ 8/02/2012 09:20
6
อ้างอิง

KuMi
 จะเปิดทุกปีมั้ยค๊าฟฟ
 
KuMi [223.204.20.xxx] เมื่อ 13/02/2012 15:51
7
อ้างอิง

านย
 เป็นทหารสมัคร 6 เดือน ตอนนี้ปลดแล้ว เป็นได้ไหมครับ
 
านย [180.183.248.xxx] เมื่อ 13/02/2012 18:10
8
อ้างอิง

ครูร้อยเอ็ด
เป็นทหารมาปี หนึ่งเป็นครูฝึกๆ ทหารมาแล้วเพิ่งปลด เป็นกองหนุนประเภทที่ 1 อยากสมัครมั่นใจ่วาได้แน่นอน แต่กลัวเส้น
 
ครูร้อยเอ็ด [125.26.227.xxx] เมื่อ 15/02/2012 10:18
9
อ้างอิง

ครูร้อยเอ็ด
รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นทหาร อยากเป็นทหารอีกอยากรับราชการ ตอนนี้เป็นแค่ลูกจ้างไม่เกินความสามารถเราหรอกน่าสู้ไว้
 
ครูร้อยเอ็ด [119.42.79.xxx] เมื่อ 15/02/2012 10:22
10
อ้างอิง

...
รายการประกวดเส้น ครั้งยิ่งใหญ่
 
... [110.77.232.xxx] เมื่อ 1/03/2012 17:50
123
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


Tutor & Writer