เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/03/2015
ผู้เข้าชม3106754
แสดงหน้า5695115
กล่องอิสระ


 

สำนักงานคุมประพฤติ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 6451 | ตอบ 1
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวมจำนวน 269 อัตรา ทั่วประเทศ
 
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติ ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(๑) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญา วิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยางานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม สงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญา วิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา

(๒) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ๖,๔๑๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชีการขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์


enlightened ประกาศ สคป. กระบี่ รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว new! hot!

enlightened ประกาศ สคป.กระบี่ รับสมัครพนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) new!

enlightened ประกาศสคป.ภูเก็ตรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว new! hot!

enlightened ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสนง.ธนบุรีnew!hot!

enlightened ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรมคุมประพฤติ new! hot!

enlightenedประกาศสคป.กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ new! hot

enlightenedประกาศ สคป.แม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!

enlightenedประกาศสคป.สกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว new!

enlightenedประกาศสคป.อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว new! hot!

enlightenedประกาศสนง.พัทลุงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!

enlightenedประกาศสคป.สมุทรปราการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว......new! hot!


enlightenedสคป.เชียงใหม่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!

enlightenedสคป.ชุมพรสาขาหลังสวนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew! hot!

enlightenedสคป.ชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_new!hot!

enlightenedประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสนง.ระนอง

enlightenedประกาศสคป.พัทลุงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew! hot!

enlightenedประกาศสคป.ฉะเชิงเทรา.. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew! hot!

enlightenedสคป.สมุทรสาครรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew! hot!

enlightenedสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว new! hot!

  
enlightenedประกาศสคป.ชลบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!

enlightenedประกาศสคป.พังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!
 
enlightenedสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!
 
enlightenedประกาศ สคป.นครราชสีมารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!
 
 enlightenedสคป.น่านประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!
 
 
enlightenedประกาศสคป.สุโขทัยรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!
 
 enlightenedประกาศ สคป. สุราษฎร์ธานีสาขาสมุยรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!
 
 
enlightenedประกาศ สคป. สุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวnew!hot!
 
 
enlightenedประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสนง.พิษณุโลกhot!เว็บไซต์เพิ่มเติม : www.probation.go.th
 
 
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

huss
  

แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆที่กำลังเปิดสอบ2554 ล่าสุดแจกฟรี

ข้อสอบธกส.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/16885413/top021.docx.html 
ข้อสอบเก่า ธกส.  
http://www.ziddu.com/download/16885426/top022.docx.html 
ข้อสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
http://www.ziddu.com/download/16885456/top023.docx.html 
ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
http://www.ziddu.com/download/16885473/top024.docx.html 
ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(สพฐ.)ล่าสุด
http://www.ziddu.com/download/16885493/top025.docx.html 
ข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา(สพฐ.)ล่าสุด  
http://www.ziddu.com/download/16885515/top026.docx.html
ข้อสอบพนักงานกรมสรรพสามิต http://www.ziddu.com/download/16885368/top018.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
http://www.ziddu.com/download/16885386/top019.docx.html 
ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
http://www.ziddu.com/download/16885406/top020.docx.html 
ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสนง.นโยบายและแผนพลังงาน
http://www.ziddu.com/download/16885083/top01.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง
http://www.ziddu.com/download/16885098/top02.docx.html 
ข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ
http://www.ziddu.com/download/16885105/top03.docx.html 
ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ
http://www.ziddu.com/download/16885142/top04.docx.html  
ข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์
http://www.ziddu.com/download/16885155/top05.docx.html  
ข้อสอบนักวิชาการประมง
http://www.ziddu.com/download/16885168/top06.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
http://www.ziddu.com/download/16885189/top07.docx.html
ข้อสอบบรรณารักษ์ สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.ziddu.com/download/16885209/top08.docx.html  
ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์
http://www.ziddu.com/download/16885216/top09.docx.html 

ข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน) กรมคุ้มครองสิทธิฯ http://www.ziddu.com/download/16885240/top010.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
http://www.ziddu.com/download/16885253/top011.docx.html 
ข้อสอบวิศวกรรมปิโตรเลียม
http://www.ziddu.com/download/16885260/top012.docx.html 
ข้อสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร  
http://www.ziddu.com/download/16885284/top013.docx.html 
ข้อสอบนักพัสดุ กทม.
http://www.ziddu.com/download/16885302/top014.docx.html 
ข้อสอบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
http://www.ziddu.com/download/16885313/top015.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
http://www.ziddu.com/download/16885334/top016.docx.html 
ข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
http://www.ziddu.com/download/16885344/top017.docx.html 

 

ดูเพิ่มเติมที่  www.topthaitest.com 
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.topthaitest.com
huss [223.206.217.xxx] เมื่อ 18/10/2011 14:43
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


Tutor & Writer