เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/03/2015
ผู้เข้าชม3106645
แสดงหน้า5694948
กล่องอิสระ


 

กองทัพอากาศ :: รับสมัครสอบเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 20022 | ตอบ 0

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2554

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/10/54 การเปิดรับสมัครงานของ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่าง ๆ จำนวน 16 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 18 อัตรา รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17-31 ตุลาคม 2554

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2554 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2554

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่าง ๆ จำนวน 16 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 18 อัตรา รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา ดังนี้ กอง ทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2554

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กอง ทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2554

1. กุมารแพทย์ กกม.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

2. กุมารแพทย์ แผนกกุมารเวชกรรม ร.พ. จันทรุเบกษา พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

3. จักษุแพทย์ กษจ.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

4. นายแพทย์ กอย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

5. นายแพทย์ กอย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาจิตเวชศาสตร์

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

6. พยาธิแพทย์ กพก.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยาวิภาค

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

7. วิสัญญีแพทย์ กวห.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.ท.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

8. วิสัญญีแพทย์ แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด ร.พ.จันทรุเบกษา พอ./ร.ท.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

9. โสต ศอ นาสิกแพทย์ กสศ.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

10. รังสีแพทย์ กรส.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา หรือรังสีวิทยาวินิจฉัย หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

11. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ กอป.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

12. นายแพทย์ กศก.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

13. กุมารแพทย์ กกม.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

14. นายแพทย์ กอย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

15. นายแพทย์ กอย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติซั่ม

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

16. สูตินรีแพทย์ กสก.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนพยาบาลวิชาชีพ

1. อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ กกศ.วพอ.พอ./ร.ท.

- วุฒิปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ หรือการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

- เพศหญิง

2. อาจารย์ กกศ.วพอ.พอ./ร.ท. 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจาก นพอ. ทุนส่วนตัว ผ่านการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายรับสถานพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

- เพศหญิง

3. อาจารย์ แผนกปกครอง วพอ.พอ./ร.ท.

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ วุฒิการศึกษาจาก นพอ. ทุนส่วนตัว ผ่านการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายรับสถานพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

- เพศหญิง

4. นายทหารพยาบาล กพย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.ท. นายทหารพยาบาล กพย.ร.พ.จันทรุ เบกษา พอ./ร.อ. 12 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจาก นพอ. ทุนส่วนตัว ผ่านการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายรับสถานพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี บรรจุที่ ร.พ.ภูมิพลฯ จำนวน 10 อัตรา บรรจุที่ ร.พ.จันทรุฯ จำนวน 2 อัตรา

- เพศหญิง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร กอง ทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2554

1. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ. 2518

3. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ

4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท

7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ

8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

9. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

10. ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร กอง ทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2554

1. ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยมีอายุระหว่าง 18-35 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2519-2536) ในปีที่จะบรรจุเข้ารับราชการ

2. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชาตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ โดยมีผลการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.20

3. ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัด กระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันรายงานตัวการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย

4. ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยจะบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งที่รับสมัครเท่านั้น

5. ไม่รับสมัครสอบพระภิกษุและสามเณร ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 

หลักฐานการสมัคร กอง ทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2554

- ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการสายแพทย์

- รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป (เหมือนกันทุกรูป)

- คุณวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตร คุณวุฒิปริญญาตรี หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า ‘โดยอนุมัติสภาของสถาบัน และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามสาขาที่กำหนด อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด โดยแสดงวัน เดือน ปีเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน อย่างละ 1 ฉบับ

- กรณีที่บิดา และ/หรือมารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับผู้สมัคร ให้นำทะเบียนบ้านของบิดาและมารดามาแสดงด้วย

- กรณีที่บิดา และ/หรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดามารดาด้วย

- กรณีที่ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยายของผู้สมัครมิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทย จะต้องแสดงหลักฐานของบิดาหรือมารดาของผู้สมัครแล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เช่น สูติบัตรของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ซึ่งแสดงว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดในประเทศไทยจริง มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ

- สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการสมัครสอบ กอง ทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2554

สมัครสอบด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2534-4966, 0-2534-2570-1 ระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม 2554 ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


Tutor & Writer