เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/03/2015
ผู้เข้าชม3106790
แสดงหน้า5695177
กล่องอิสระ


 

กรมชลประทาน :: รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 24 ตำแหน่ง 95 อัตรา

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 1560 | ตอบ 0
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 24 ตำแหน่ง 95 อัตรา (3-11 เม.ย.55)
 
ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ
 
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางภาษาต่างประเทศ เลขานุการ
  
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
 
  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องกล
  
 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ
  
 
ตำแหน่ง พนักงานส่งน้ำ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
  
 
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกล จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า
  
 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบัญชี เลขานุการ พณิชยการ สถิติ เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  
 
ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
  
 
ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
  
 
ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
  
 
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ
  
 
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ
  
 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม
  
 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า
 
 
ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ
  
 
ตำแหน่ง ช่างชลประทาน จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ
  
 
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า
 
 
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
  
 
ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  
 
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ
  
 
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 
 
 
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามสถานที่ที่ท่านมีความประสงค์จะสมัคร ในตำแหน่งนั้นๆ
ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 เมษายน 2555 ในวันเวลาราชการ

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


Tutor & Writer